Kassaaparaat ja rent

Kõik maksumaksjad, kes on kohustatud registreerima kassaaparaati kasutades toodete ja teenuste müüki, on täiesti teadlikud sellest, kui palju üksikasjalikke nõudeid, et ka käsitletavaid seadmeid teenindada, tuleb teostada. Üheks selliseks tingimuseks on kassaaparaadi perioodilise tehnilise kontrolli aktiivne läbiviimine. Mida see tähendab ja millal see peaks toimuma? Mis on maksekassa ja tehniline ülevaade? Selle kohta allpool.

Koos käibemaksuseadusega peavad kassaaparaadid olema korrapäraselt tehnilise kontrolli all. Pärast seda kuupäeva on see tingimus pikendatud. Sellist ülevaatust teostab hea teenindus. Enne 1. detsembrit 2008 pöördusid kassaaparaatide tehnilised kontrollid aastase tähtajani. Praeguste õigusaktide kohaselt tuleks kohustuslikele kassadele teha tehniline ülevaade iga kahe aasta tagant alates maksustamisest või selle läbivaatamisest. Kui maksumaksja seda ei tee, võidakse talle kohaldada sanktsioone. See hõlmab muu hulgas võimalust maksumaksjale trahvi määramine maksukuritegude eest, sest kassasüsteemi perioodiliseks läbivaatamiseks jätmise küsimus loetakse raamatu ebaõigeks pidamiseks. Selline põhjendus tuleneb materjalist 61 § 3 k.kš.Tekib sündmus, mille käes mainitakse sellist ülevaadet? Loomulikult kuulub kaasaegse õnnetuse määramine maksumaksjale, mitte teenistusele. Sularahaautomaadi omanik peaks teatama teenistusele ühinemise ajal sellise vajalikkuse kohta. Piletiameti teenistuja omakorda vastavalt paragrahvi 31 lõikele 3; Kasiinokassade ajaloos tehtud määruse nr 4 kohaselt peaks sularahaautomaat kohustuslikult kontrollima 5 päeva jooksul alates teate saamisest.Maksumaksja peaks samuti mainima, et kohustusliku kassasüsteemi ülevaatuse tähtaja täitmata jätmine toob kaasa vajaduse osta ostu eest hüvitis. Maksumaksjatele kohaldatakse selliseid karistusi, kes kolme aasta jooksul alates kaupade / teenuste müügi registreerimise alguskuupäevast ei ehitanud õigeaegselt tehnilise ülevaatuse jaoks kassaaparaati vastava teenistuse poolt.Kokkuvõttes tasub meenutada, et kasutaja vastutab läbivaatamise kuupäeva säilitamise eest.