Kassarakendus

Iga ettevõtja, kellel on lähedases ettevõttes kassaaparaat, seisab iga päev silmitsi uute probleemidega, mida seadmed ka luua suudavad. Nagu kõik arvutiseadmed, pole ka kassaaparaadid otsustest sõltumatud ja mõnikord lagunevad. Mitte iga ettevõtte omanik ei tea, et igal ajal, kui kassaaparaadi abil dokumente tehakse, tuleks püstitada uus seade - nüüd olulise tõrke korral.

Forskolin Active

Varuosade elzabi kassaaparaadi puudumisel kaupade edasisel müümisel või abistamisel võib maksuamet kohaldada karistusi, kuna see hoiab ära müügi kirja peamise seadme rikkehooajal. Kassaaparaadi kohaselt peetavad dokumendid peaksid sisaldama kassaaparaadi hooldusvoldikut. See nimekiri hõlmab lisaks seadme kõik remonditöid ka näpunäiteid, kuidas sularaha kassaaparaati muuta või selle mälu muuta. Teeninduspositsioon peab sisaldama ka kordumatut numbrit, mille maksuamet määras kassaaparaadile, ettevõtte nime ja kassaaparaati käsitlevate ruumide aadressi. Kõik need andmed kehtivad maksuameti auditite kohta. Mis tahes pööre kassaaparaadis ja selle muutmine kuulub eriteenistuse tegevusse, millega peaksid kõik kassaaparaate kasutavad ettevõtjad sõlmima allkirjastatud lepingu. Kui palju - peaksite maksuametit teavitama kõigist kassatehniku ​​muudatustest. Maksusummade müük peaks toimuma pidevas koolis, nii et kassaaparaadi mälu täitmise õnnestumiseks peate mälu teise vastu vahetama, lugedes samal ajal mälu. Tõenäoliselt ka fiskaalse kassaaparaadi lugemine - remondiga tegeleb seda ainult volitatud isik. Lisaks sooviks töö lõpetada maksuameti töötaja juuresolekul. Kassaaparaadi mälu lugemisel koostatakse sobiv protokoll, mille koopia saadetakse maksuametile ja uus ettevõtjale. Ta peab seda protokolli koos mitmesuguste kassaaparaatidega seotud dokumentidega hoidma - selle puuduseks võib olla kontoris karistuse määramine.