Kvaliteediriski hindamine

Plahvatuskaitse dokumentVastavalt majandus-, töö- ja tööministri 8. juuli 2010. aasta määrusele peab iga tehas koostama plahvatuse kaitse dokumendi. See kehtib tervise- ja ohutusnõuete kohta, mis on seotud plahvatusohtliku keskkonnaga.

Kes peab seda tüüpi dokumente välja andma?Plahvatusvastase kaitse dokumendi peavad koostama üksused, kes juhivad tootmist ja / või tehnoloogilisi protsesse, kasutades materjale, millest võib saada plahvatusohtlikke segusid, ja laod, milles neid hoitakse. Kui riskihinnang on positiivne, osaleb ta plahvatuskaitse dokumendi koostamisel.

Mis on plahvatuskaitse dokument?Selle liigi tekstis peaks olema põhjalikke andmeid kaitsemeetmete kohta ja plahvatuse mõju vähendamise kohta kindlaksmääratud ohtlikes piirkondades.Viimaseks on ka tööandja avaldus seadmete tegeliku ja usaldusväärse toimimise kohta ning plahvatuspakkumisega seotud riski hinnang.Dokumendil peaks olema ka kinnitus lisaseadme ja organisatsioonide vastavuse kohta kõikidele nõutavatele ohutus- ja hooldusstandarditele. Muidugi kehtivad töötajate suhtes töötervishoiu ja tööohutuse eeskirjad ning avaldus peab sisaldama teavet selle kohta, milliseid kaitsemeetodeid nendega seostatakse ning lisaks sellele koordineeritakse töökeskkonna ohutuse kasutamist.

Kes hindab plahvatuse ohtu?Plahvatusohu hinnangu peaks koostama vastava ala ekspert. See võib olla näiteks ehituse hindaja, samas kui dokumendi ise esitab valitseja oma sertifikaatide ja tehnoloogilise protsessi oskuste põhjal.